Reklama
https://www.miotlaczarownicy.com/pomoc-domowa.html
A A A

BALUSTRADY BALKONÓW I LOGGII

Elementami wykończenia gustownie i funkcjonalnie zaprojektowanego domku jednorodzinnego, zwłaszcza w domach wielokondygnacyjnych, są balustrady bal­konów, loggii, tarasów itp. Niestety, dotychczasowa praktyka wykazała, że do tej pory wzorowano się na przestarzałych formach balustrad, wśród których prze­ważają balustrady z metalowych prętów zakompono­wane w różne wzory (np. promienie słoneczne). Roz­powszechniły się także balustrady z płyt szklanych zbrojonych, oprawione w metalowe ramy. Ani pręty stalowe czy siatki, ani płyty szklane nie zagwarantują intymności powierzchni, którą otaczają. Szklana ścia­na w letnich miesiącach wytwarza efekt szklarniowy, który nie jest zbyt przyjemny dla użytkowników. Wszelkie elementy szklane nie są godne polecenia ze względu na niebezpieczeństwo wypadku (zabawy dzieci). Metalowe pręty można instalować bardzo prosto: pio­nowo, z dołu i z góry ujmując je odpowiednimi pozio­mymi kształtownikami. Pręty te mogą mieć najróżniej­szy kształt, ale niech to nie będą rurki. Efektowną balustradę można wykonać z różnie umieszczonych desek drewnianych (pionowo i poziomo). Równie pięk­nie może wyglądać nie otynkowana belka żelbetowa o delikatnej fakturze deskowania (surowy beton). W dostatecznie głębokiej loggii (balkonie) na górnej kra­wędzi balustrady można umieścić skrzynkę na kwiaty o szerokości 20 cm (ale gdy loggia ma przynajmniej 150 cm głębokości). Przy belkach układanych pozio­mo, bez skrzynki na kwiaty (z punktu widzenia bezpie­czeństwa) należy balustradę wykończyć od góry po­ziomą belką, która przynajmniej w 3/4 swej szerokości umieszczona jest wewnątrz loggii czy balkonu. Balustrada powinna mieć wysokość co najmniej 90 cm i być mocno przytwierdzona do konstrukcji budynku od dołu i z boku. Przy bardzo długich loggiach, w nie­których domkach jednorodzinnych biegnących przez całą długość elewacji (8-12 m), istotne jest, aby np. w nawiązaniu do otworów okiennych linia ciągła pozio­mej, drewnianej (metalowej) balustrady była rozdzielo­na innym elementem, np. pełną ścianką. Ogólny wy- gląd balustrady może ożywić również wstawienie kilku desek pionowych między poziome. Dbając o dobry wygląd balustrady należy malować jej elementy metalowe kolorami neutralnymi (biały, szary, czarny), części drewniane zaś zostawić w naturalnym kolorze, aby widoczna była faktura drewna.