A A A

Bazy magazynowo-produkcyjne gminnych spółdzielni

Bazy GS pełnią funkcje usługowe dla indywidualnych gospodarstw rolnych w zakresie: — skupu produktów wytwarzanych przez rolników: zboża, okopowych, żywca, drobiu, surowców włókienniczych, warzyw, owoców itp., — zaopatrzenia gospodarstw w środki produkcji: materiał siewny, sadzeniowy, nawozy mineralne i środki ochrony roślin, pasze, wapno, opał, materiały budowlane, maszyny i narzędzia rolnicze, — transportu, — produkcji usługowej: wód gazowanych, pieczywa, wyrobów ma­sarskich, prefabrykatów budowlanych itp. Wielkość bazy uzależniona jest od programu i zakresu usług, wielkość działki waha się w granicach 2,0 -f- 5,0 ha (Rys. 2.40.). Występujące w bazach GS obiekty budowlane, których program za- leży od warunków i potrzeb miejscowych oraz zasięgu działania bazy: Sektor administracyjno-socjalny: — budynek administracyjno-socjalny, w którym mieści się oddział spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej, działy sprzedaży, skupu i kon­traktacji, biura oraz pomieszczenia socjalne, tj. jadalnia, świetlica, szatnie i sanitariaty, — portiernia z wagą wozową, — ewentualnie pawilon handlowy artykułów przemysłowych; Sektor magazynowy: — magazyny uniwersalne drobnicy, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, magazyny surowców wtórnych, magazyny zbożowe i pasz treściwych, magazyny owoców i warzyw; Sektor składowy: — skład opału, wapna nawozowego i okopowych, — wiaty na materiały budowlane i drewno oraz maszyny rolnicze z miejscem ekspozycji; Baza transportowa: — garaże na środki transportowe, warsztat podręczny, magazyn paliw z dystrybutorem i podziemnymi zbiornikami paliwa; Skup żywca: — budynek inwentarski z kantorem, pomieszczeniem na przyjęcie i ważenie żywca, podręcznym magazynem pasz, izolatką i pomieszczeniem dla trzody chlewnej i bydła; Sektor produkcyjny: — w sektorze tym mogą występować: wytwórnia wód gazowanych, piekarnia, masarnia z ubojnią i magazynem skór surowych, betoniarnia i wytwórnia prefabrykatów budowlanych, wylęgarnia drobiu (Rys, 2.41.). Bazy magazynowo-produkcyjne gminnych spółdzielni powinny być sytuowane w powiązaniu z systemem komunikacji zewnętrznej, łączącej bazę z obszarem obsługi oraz z ośrodkiem zbytu i zaopatrzenia. Wskazane jest dogodne połączenie z linią kolejową. Układ funkcjonalno-przestrzen­ny bazy powinien wynikać z technologii pracy obiektów i urządzeń oraz zapewniać bezkolizyjny transport wewnętrzny. Zieleń na działce powinna izolować całą działkę i poszczególne sek­tory między sobą. Przed wjazdem powinien być zlokalizowany parking lub plac na wozy i samochody, ewentualnie połączony z targowiskiem.