A A A

Belki podsuwnicowe żelbetowe, kablobetonowe i strunobetonowe

Belki podsuwnicowe żelbetowe. Są one przeznaczone do hal lub estakad o roz­stawie podpór 6,00 m przy udźwigu suwnic od 1,5 do 30,0 T. Ist­nieją trzy zasadnicze przekroje belek podsuwnicowych oznaczone jako typy A, B i C. Belki C produkuje się w dwóch odmianach: z mniejszym przekrojem betonu — belki Cl/l i belki Cl/2, C2, C3— z większym przekrojem betonu. Belki podsuwnlcowe kablobetonowe KBP-90 I KBP-120. Belki tego typu mogą być stosowane w halach produkcyjnych zamkniętych i estakadach. W zależności od rodzaju suwnicy, rozpiętości, nośności oraz współczynnika dynamicznego mogą one być obciążone jedną lub dwiema suwnicami pracującymi. BelkĘKBP-90 sprężane kab- sokości różniące się ilością kabli. Sprężanie elementów odbywa się w wytwórni lub na budowie bezpośrednio przed montażem. Styki są wykonywane w dwóch warian­tach : zaprawa epoksydowa, zaprawa cementowa. Od powyższych odmian belek są uzależnione wielkości dopuszczalnych obciążeń użytkowych. Cechy szczegó­łowe decydujące o sposobie użycia elementu podano w dokumentacji technicznej. Strunobetonowe belki podsuwnlcowe. Podsuwnicowe belki strunobetonowe mają zastosowanie w halach lub estakadach na wolnym powietrzu. Belki strunobetonowe opracowano w dwóch wysokościach 60 i 90 cm, przy czym belki o wysokości 60 cm dłu­gości 6,0 m, zaś belki o wysokości 90 cm długości 12,0 m. Produkowane są następujące typy belek: belki podsuwnicowe zbrojone splotami 7 0 5 BSFF-60/1 i BSFF-60/2 o rozpię­tości 6,0 m dostosowane do suwnic o udźwigu od 3,2 do 12,5 T; belki podsuwnicowe zbrojone splotami 7 0 5 BSFF-90/1 i BSFF-90/2 o rozsta­wie podpór 6,0 m dostosowane do suwnic o udźwigu od 8 do 25 strunobetonowe belki podsuwnicowe SBP-90 dla rozpiętości podpór 12,0 m, które mogą być obciążone jedną suwnicą lub dwoma suwnicami równocześnie pracują­cymi; w belkach przewidziano zbrojenie w dwóch wariantach wytrzymałościowo równo­ważnych: sploty 7 0 5 oraz sploty 7 0 2,5.