Reklama
A A A

Bloki gipsobetonowe ścienne typu BSW-1

Bloki ścienne typu BSW-1 są produ­kowane z gipsobetonu z wypełniaczem w postaci żużla paleniskowego. Ze względu na kształt i przeznaczenie są produkowane dwa rodzaje bloków: środkowy S (rys. 7-32a) i narożnikowy N (rys. 7-32b). Ponadto mogą być również produkowane na za­mówienie bloki pomocnicze o wymiarach 30x 19x9 cm. Zgodnie z wymaganiami BN-67/6743-05 masa bloków w stanie powietrznosuchym (wilgotność ok. 6%) nie powinna prze­kraczać dla bloków środkowych 28 + 30 kg, dla bloków narożnikowych 23+25 kg, a dla bloków pomocniczych — 6+7 kg. Wytrzymałość na ściskanie bloków w stanie pełnego zawilgocenia powinna wynosić nie mniej niż 1,7 MPa (17 kG/cm2). Bloki gipsobetonowe typu BSW-1 stosuje się do budowy ścian zewnętrznych i wew­nętrznych nośnych, izolacyjnonośnych i osłonowych w budynkach murowanych jedno­ lub dwukondygnacyjnych. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach wymie­nionych budynków nie powinna przekraczać 70%.