A A A

Budowa anatomiczna i chemiczna drewna

Drewno jest materiałem organicznym o budowie komórkowej. Makroskopowo można wyróżnić elementy budowy drewna takie jak kora i masa drzewna o różnej strukturze, co np. na przekroju poprzecznym uwidacznia się w postaci kolistych słojów rocznych, rdzenia, przewodów żywicznych, promieni rdzeniowych itd. Drewno zbudowane jest z włóknika (celulozy — ok. 53%), z drzewnika (ligniny — ok. 29%) i reszty w postaci hemiceluloz, białka, tłuszczów, żywic itd.