Reklama
https://radioram.pl/articles/view/45883/Systemy-i-profile-aluminiowe-popularne-rozwiazania
salon glamour
blog kulinarny
A A A

Cegła cementowo-glinianą

Cegłę cementowo-glinianą produkuje się z zaprawy cementowo-glinianej składającej się z cementu 250, zawiesiny glinianej, piasku i wody. Zawiesinę glinianą przygotowuje się przez rozrobienie gliny w wodzie, a następnie przepuszczenie jej przez gęste sito. Orientacyjny układ zaprawy cementowo-glinianej podano w tabl. 7-2. Kształt i wymiary cegły — jak cegły cementowej. Cegłę stosuje się do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych nośnych w budownictwie niskim Oednorodzinnym) ze względu na stosunkowo małą jej wytrzymałość (klasa 50). Cegły cementowo-gliniane produkuje się sposobem gospodarczym na takich samych urządzeniach jak cegły ce­mentowe.