Reklama
muślin bawełniany
A A A

Cegły i bloki cementowo-gliniane z wypełniaczami

Cegły i bloki cementowo-gli­niane (rys. 7-2) produkuje się z mieszaniny cementu, zawiesiny glinianej, wypełniacza mineralnego lub organicznego i wody. Jako wypełniacze mineralne stosuje się piasek, żwirek, gruz ceglany rozdrobniony, żużel paleniskowy lub wielkopiecowy. Wypełniacz organiczny mogą stanowić trociny, strużyny, sieczka itp. Typy, rodzaje, klasy i gatunki cegieł i bloków oraz ich podstawowe wymagania tech­niczne podano w tabl. 7-3. Orientacyjny skład mieszanek do wyrobu cegieł i bloków cementowo-glinianych z wypełniaczami podano w tabl. 7-4. Cegły i bloki klasy 60 i 80 stosuje się do fundamentów i ścian nośnych budynków 3-kondygnacyjnych. Cegły i bloki klasy 40 i 20 stosuje się do wykonywania ścian no­śnych budynków parterowych oraz do ścian osłonowych budynków szkieletowych. Cegły klasy 80 mogą być stosowane do licowania ścian.