A A A

Centralne ogrzewanie

Charakterystyczne dla centralnego ogrzewania jest to, że ciepło potrzebne do ogrzania całego budynku do­starczane jest z jednego źródła, umieszczonego zwykle poza pomieszczeniami mieszkalnymi. Często domki jednorodzinne podłączone są do miejskiej sieci ciepl­nej. Czynnik grzejny (gorąca woda, para) przekazuje ciepło w tzw. wymiennikach do systemu ogrzewczego domku jednorodzinnego. Jednak przy zabudowie roz­proszonej sposób ten jest nieekonomiczny. Spośród wielu rodzajów ogrzewania domków jednorodzinnych najlepiej sprawdził się system ogrzewania ciepłą wodą. Ogrzewanie ciepłym powietrzem do dziś spec­jalnie się nie rozpowszechniło. Z klimatyzacją spoty­kamy się w sporadycznych przypadkach.