A A A

Centralne ogrzewanie wodne

Każdą instalację centralnego ogrzewania można po­dzielić na trzy części: źródło ciepła (kocioł), sieć prze­wodów oraz urządzenia grzejne. Projekt musi uwzglę­dnić konstrukcję budowanego obiektu oraz wiele norm i przepisów. Obecność doświadczonego projek­tanta nie jest bez znaczenia. Dlatego nie przedkłada­my inwestorowi żadnych metod obliczeniowych i roz­wiązań technicznych. Chcemy tylko wskazać różne możliwości rozwiązań.o których może sam decydować, zanim projekt trafi do rąk fachowca. Jeżeli inwestor chce mieć najbardziej racjonalne ogrzewanie w swoim domu,powinien zwrócić się po radę do projektanta.