Reklama
A A A

Dachówki i gąsiory cementowo-gliniane

Dachówki karpiówki i zakładkowe oraz gąsiory można produkować również z zapraw cementowo-glinianych o proporcjach podanych w tabl. 7-8. Przez dodatek zawiesiny glinianej uzyskuje się większą szczelność dachówek przy nieco mniejszej ich wytrzymałości na zginanie.