Reklama
A A A

DOMEK JEDNORODZINNY I ZESPOŁY ZABUDOWY

Zespołowe projektowanie zabudowy jednorodzinnej w formie szeregowej, łańcuchowej (specyficzna forma szeregowych domków jednorodzinnych), atrialnej i ta­rasowej wnosi nowe jakości, nie tylko pod względem ich rozwiązań przestrzennych dla bezpośrednich użyt­kowników, ale i przez wprowadzanie nowego tworzy­wa urbanistycznego. Zabudowa taka stosowana jest w warunkach budownictwa w mieście i na przedmieś­ciach. Użytkownicy domków jednorodzinnych stwier­dzają, że mieszkanie takie nie obniża standardu życia. W społeczeństwie występuje zainteresowanie i za­potrzebowanie na uzbrojone działki budowlane. Pow­stawanie osiedli domków jednorodzinnych ma pewne ożywcze walory dla miasta czy gminy. Aby wybudować domek jednorodzinny szeregowy, musimy dyspono­wać działką budowlaną o powierzchni 300-400 m2, przy zabudowie tarasowej i atrialnej - 200-300 m2. Liczby te wydają się nam dość małe, większość bo­wiem inwestorów uważa za działkę budowlaną plac o powierzchni około 800 m2. Jednak trzeba przyjąć, że zupełnie wystarczająca jest działka o powierzchni ok. 600 m2, na której można wybudować przyjemny dom i urządzić tzw. zieleń przydomową. Zdarza się często, że szeregowe domki jednorodzinne stawia się po dzie­sięć do dwunastu w jednym ciągu. Nie jest to właściwe rozwiązanie. Trzeba je bowiem w takiej sytuacji roz­dzielać (po 4-8 domków) tworząc różne skwerki, ślepe uliczki itp. Poszczególne domki w zespole nie muszą być jednakowe. Bardzo dobrze wygląda urozmaicenie zabudowy - domki parterowe i jedno- czy dwupiętrowe (od jednego do sześciu pokoi). Muszą one jednak mimo swej różnorodności zachować pewne cechy wspólne - muszą mieć jakiś wspólny motyw, np. roz­wiązanie otworów, loggii, zastosowanie jednakowych materiałów. W czasie projektowania i realizacji zwartej zabudowy jednorodzinnej zapomina się często o więk­szej możliwości rozwiązań architektonicznych, które mogą dotyczyć domków na końcach zespołów, a nie­stety nie mogą być zastosowane w projektach dom­ków wewnątrz tych zespołów. Jeżeli w jednym szeregu buduje się więcej niż cztery domki - to wtedy jednym z warunków powinno być nie­znaczne przesuwanie się domków w głąb działki. Kie­dy mówi się o domkach atrialnych, pojawia się wiele niejasności. O domkach atrialnych możemy mówić tyl­ko wtedy, gdy budynki stoją w dwóch rzędach i tworzą wewnętrzne atria, powstałe tym sposobem bardzo oszczędnie. Domki te nie muszą być budowane na pla­nie litery „L", mogą być na rzucie prostokąta z atriami utworzonymi wewnątrz nich, za pomocą ścianek dzia­łowych czy murków.