A A A

DZIAŁKA BUDOWLANA NA TERENIE PŁASKIM I POCHYŁYM

Działka na terenie pochyłym jest bardzo dobra do realizacji architektury towarzyszącej (schodki, murki itp.). Zaprojektowanie odpowiedniego domku jedno­rodzinnego na terenie ze spadkiem wymaga specjal­nego opracowania. Jeżeli w okolicy biegnie trasa komunikacyjna, najlepiej wytyczyć działkę powyżej drogi, szczególnie przy bardziej stromych zboczach. W czasie budowy na terenie pochyłym trzeba uważać, aby nie naruszyć ziemi, a zwłaszcza naturalnej zieleni. Teren spadzisty jest wygodniejszy przy projektowaniu instalacji i kanalizacji, zwłaszcza gdy obiekty są pod­piwniczone. Domki na terenach położonych poniżej poziomu drogi w przypadku korzystania z kanalizacji miejskiej muszą mieć urządzenia przepompowujące. Tereny o dużym spadku trzeba zabezpieczyć w górnej części (również sam obiekt) rowami odwadniającymi, murami oporowymi itp. przed spływem dużej ilości wody. Często widzi się na spadzistych działkach tara­sy, na których uprawia się warzywa. Wygląda to bar­dzo sztucznie, więc jeżeli już chcemy coś uprawiać, to wystarczy na jednym tarasie, aby nie wyglądało to nienaturalnie. Mur oporowy, aby robił wrażenie natu­ralnego, powinien być zbudowany z kamienia łupa­nego lub betonu wykładanego kamieniami rzecznymi. Można zastosować również czysty beton, ale z po­zostawieniem na nim śladów po deskowaniu. Efektow­nie wyglądają również mury porośnięte roślinami pnącymi. Najłatwiej jest zabudować działkę na terenie płaskim, gdyż można swobodnie różnicować jej teren. Przez niewielkie podwyższenie domku jednorodzinnego w stosunku do otaczającego terenu (20-80 cm) i wyko­rzystanie ziemi z wykopów można za pomocą tarasu połączyć pokój dzienny z ogrodem. Taras może stop­niowo przechodzić w głąb działki i zrównywać się z otaczającym terenem, stwarzając naturalne połącze­nie wnętrza z przestrzenią zewnętrzną.