A A A

Elementy gzymsowe i okapowe

Elementy gzymsowe kątowe I korytkowe. Są one stosowane w budynkach prefa­brykowanych przemysłowych o rozstawie słupów 6,0 m. W odległości 115 cm od koń­ców elementu przewidziano otwory montażowe 0 25 mm służące do przewlekania prę­tów, umożliwiających podnoszenie elementów. Elementy gzymsowe kątowe są zakotwione w nadbudowie dźwigarów za pomocą wystających z żeber prętów o średnicy 10 mm. W elementach gzymscAvych korytkowych wysięg zwisu gzymsu nie może przekraczać 15 cm. Elementy z II odmianą zbrojenia (samonośne) powinny mieć pod­parcie o głębokości min. 10 cm. Płyty okapowe „PO". Są one stosowane przy wykonywaniu gzymsów i okapów budynków różnych typów, w których długość oparcia dla płyt PO-60 wynosi co najmniej 30cm, a płyt PO-45—25 cm. Płyty stosuje się tylko do zamknięcia traktów. Płyty okapowe należy kotwić za pomocą prętów wystających z płytek w wyle­wanym na mokro wieńcu żelbetowym. Płyty są produkowane w zakładach prefabrykacji lub na poligonach.