A A A

Elementy nadproży

Belki nadprożowe typu L-19. Są one przeznaczone do przekrywania otworów drzwiowych i okiennych w murach o różnej grubości . Ze względu na charakter pracy nadproża dzielą się na trzy zasadnicze grupy: nadproża drzwiowe. nadproża okienne w ścianach obciążonych stropem i nadproża okienne w ścianach nie obciążonych stropem. Belki nadprożowe mogą być stosowane do innych celów, pod warunkiem zachowania rozpiętości, obciążeń oraz maksymalnych nośności elementów podanych w projekcie. Nadproża drzwiowe są liczone na obustronne obciążenie stro­pem o rozpiętości 6,0 m i ciężarze 3 kN/m2 (300 kG/m2) oraz dla obciążenia zewnętrz­nego 4,5 kN/m2 (450 kG/m2). Nadproża okienne w ścianach zewnętrznych obciążonych stropami są liczone na obciążenie stropem o rozpiętości 6,0 m jednostronnie. Nadproża z betonu komórkowego typu SPX-19. Są one zbrojone i służą do przekrywania otworów drzwiowych i okiennych w ścianach samonoś-nych i wypełniających o grubości 24 cm, wykonanych z betonu komórkowego. Nad­proża są dostosowane do typowych otworów drzwiowych i okiennych. Nadproża prze­noszą obciążenie 5,0 kN/m (500 kG/m) z wyjątkiem nadproży SPX/270, dla których do­puszczalne obciążenie równomierne wynosi 4,73 kN/m (473 kG/m) przy rozpiętości teoretycznej 2,64 m. Nadproża dla typowych budynków szkolnych. Są one przezna­czone do otworów do szer. 248 cm w ścianach zewnętrznych obciążonych stropami w budynkach szkolnych i innych o podłużnym układzie konstrukcyjnym ścian nośnych, wznoszonych z kanałowych bloków ściennych. Dopuszczalne obciążenie zewnętrzne ok. 32 kN/m (3255 kG/m). Połączenie nadproża słupami odbywa się przez spawanie za pośrednictwem blach osadzonych w tych elementach. Zunifikowane żelbetowe elementy obramowań wrót dla budownictwa wiejskiego Elementy te są stosowane w ścianach osłonowych do kotwienia wrót w budynkach inwentarskich, ponadto jako samodzielne nadproża nad wrotami w ścianach osłonowych wielowarstwowych. Obramowanie wrót jest dostosowane do odpowiednich typowych wrót drewnianych. Słupki są produkowane jako lewe i prawe. Słupki są dostosowane do osadzenia wrót zawiasowych. Słupki i nadproża na placu przyobiektowym łączy się w całość obramowa­nia wrót i jako takie montuje się w budynku. Nadproża dla wiejskich domów towarowych. Nadproża te mają zastosowanie w jednopiętrowych wiejskich domach towarowych, jak również mogą być zastosowane w innych budynkach pod warunkiem nieprzekroczenia dopuszczalnej nośności. Nadproże ma u spodu wbetonowany kątownik do zamocowania okien sta­lowych. Nadproża NI I N2 dla hal systemu P-70. Są one stosowane do przekrywania otworów nad typowymi wrotami w budynkach przemysłowych. Nad­proże NI ma zastosowanie dla wrót zawiasowych, nadproże N2 — dla wrót przesuw­nych. Zbrojenie i gabaryty nadproży obu rodzajów są jednakowe — różnią się tylko okuciami. Nadproża są mocowane do słupów rozstawionych co 6,0 m za pomocą spe­cjalnych okuć.