A A A

Elementy schodów

Schody wielkopłytowe dla kondygnacji o wysokości 280 cm. Schody te są zestawem prefabrykowanych płyt biegowych i spocznikowych oraz płytek okładzino­wych (cokolików przyściennych). Są one stosowane w budownictwie mieszkaniowym uprzemysłowionym w układach konstrukcyjnych poprzecznych i podłużnych . Wymiary klatek: wysokość stała 280 cm, szerokość w osiach ścian b = 240 lub 270 cm przy założeniu grubości ściany 25 cm. Przy grubości ścian > 25 cm osie ich zgodnie z zasadami koordynacji wymiarowej ulegają przesunięciu, a szerokość klatki schodowej w świetle zostaje bez zmian i jest równa 215 cm lub 245 cm. Płytki cokolikowe wykonywane są z lastryka. Stopnie żelbetowe wspornikowe schodów dla kondygnacji o wysokości 280, 300 I 330 cm. Mają one zastosowanie przy wykonywaniu schodów zewnętrznych, uzupeł- niających i piwnicznych w klatkach schodowych o nietypowym rzucie.