Reklama
A A A

Elementy wielkopłytowe gipsowe typu PG

Do budowy ścian działowych i w budownictwie wielkopłytowym produkowane są w formach uchylonych lub bateryjnych elementy wielkopłytowe (rys. 7-29) z czystego zaczynu gipsowego (typ PG) lub z gipsobetonu z wypełniaczem z żużla paleniskowego (typ PGŻ) albo z kruszywa glinoporytowego (typ PGGp). Płyty są zbrojone siatkami zgrzewanymi ze stali gładkiej o średnicy 4,54-6 mm, po­wleczonymi lakierem asfaltowym. Typy, wymiary i wymagania techniczne dla płyt typu PG (krakowskiego) podano zgodnie ze świadectwem ITB nr 44/ME/70"2' (tabl. 7-17). Typy, wymiary i wymagania techniczne dla płyt typu PGŻ (wrocławskiego) podano zgodnie ze świadectwem ITB nr 46/ME/70 w tabl. 7-18. Wymiary płyt z gipsobetonu glinoporytowego typu PGGp produkowanych w Kosza­linie (typ koszaliński) są następujące: długość b od 2420 do 2580 mm, wysokość h od 2220 do 3480 mm i grubość 80 mm. Wymagana klasa gipsobetonu powinna być zgodna ze świadectwem dopuszczenia do stosowania ITB nr KM-85/71-50"5', z tym że minimalna wytrzymałość glinoporyto-betonu nie może być mniejsza niż 4,4 MPa (45 kG/cm2).