A A A

Elementy wyposażenia

W owczarniach, podobnie jak w innych budynkach inwentarskich, do najważniejszych czynności i najbardziej pracochłonnych należy zaliczyć: zadawanie paszy, usuwanie obornika i udój. Dodatkową czynnością, jaką wykonuje się w budynkach dla owiec, jest strzyżenie. Do elementów wyposażenia, związanych z zadawaniem paszy zalicza się: paśniki, drabiny paszowe, poidła. Paśniki służą do zadawania pasz słomiastych i treściwych. Ustawia się je z dostępem z jednej lub dwóch stron. Na 1 owcę przypada 0,4 m paśnika. Drabiny paszowe dostosowane są do karmienia owiec w silosach przejazdowych. Poidła w owczarniach stosowane są tradycyjne — korytka — lub baseny z wodą, względnie poidła automatyczne. W owczarniach górskich baseny do poje­nia zasilane są wodą ze studni. Zadawanie paszy w tradycyjnej owczarni, gdzie owce przebywają na głębokiej ściółce, jest uciążliwe ze względu na różnice poziomów paszami i gromadzącego się obornika w hali dla zwierząt. Bardziej nowoczesne rozwiązania wprowadzane do owczarni mają na celu ułatwienie obsługi i polegają na mechanicznym usuwaniu obornika (ładowaczem) oraz zada­wanie paszy za pomocą wózków-karmików, przystosowanych do pasz objętościowych, kiszonek, pasz treściwych itp., bądź taśmowych. Kon­strukcja wózków paszowych polega na możliwości unieruchomienia ich poprzez częściowe opuszczenie w dół — w czasie skarmiania. Opracowano również poidła samoczynne dla owczarni. Są to poidła przyścienne i poidła dwustronne ustawiane poprzecznie w linii przegród. Na wybiegach stosuje się niezamarzające poidła wykonane z betonu lub drewna. Najpoważniejszą czynnością w owczarni jest usuwanie obornika, mimo że jest on wygodniejszy w transporcie i przeładunkach, niż nawóz bydlęcy. Owczarnie istniejące, liczące po kilkaset sztuk owiec, obsługi­wane są ręcznie ze względu na specyficzny układ stanowisk. Nawóz usuwany jest raz (najwyżej dwa razy) w ciągu roku. Ściółkę zadaje się codziennie w małych ilościach. Rozrzuca się ją również ręcznie. W ten sposób warstwa nawozu w kojcach narasta i pod koniec roku owce przebywają na warstwie wyższej — do ok. 1 m. Z tego też powodu zarówno paśniki, jak i przegrody między kojcami muszą być podnoszone, w miarę przybywania obornika. W owczarniach nowoczesnych, usuwanie obornika z budynku jest zmechanizowane — za pomocą łopat mecha­nicznych, zgarniaków, urządzeń chwytakowych ładujących nawóz bez­pośrednio na przyczepę transportową.