A A A

FUNDAMENTY

Fundamenty domków jednorodzinnych przenoszą małe obciążenie, a więc przy dobrym gruncie nośnym praktycznie nie trzeba wykonywać odsadzek funda­mentów pod ścianami zewnętrznymi. Wykopy pod fun­damenty trzeba natychmiast zabetonować, przy czym fundamenty u swej podstawy muszą przenosić obcią­żenie 0,1-0,2 MPa. Jest to konieczne, ponieważ taka wytrzymałość zabezpiecza częściowo przed niebez­pieczeństwem uszkodzenia przez mróz zbyt płytko położonych fundamentów. Fundamenty należy posze­rzyć, jeżeli obciążenie muru u jego podstawy jest więk­sze niż dopuszczalne naprężenie gruntu budowlanego. Budynki niepodpiwniczone trzeba stawiać na ławach fundamentowych, które mogą być również prefabry­kowane. Przy wykonywaniu fundamentów trzeba maksymalnie eliminować i ułatwiać sobie wszytkie mokre procesy, jak np. deskowanie. Można przyspieszyć budowę sto­sując technologię, przy której fundamenty buduje się z cegieł profilowanych, lżejszych dzięki podłużnemu drążeniu. Po ułożeniu cegieł profilowanych, zamiast betonowania, fundamenty zalewa się mieszanką beto­nową. Do budowy fundamentów trzeba używać jak najwięcej kamienia tłuczniowego, aby obniżyć koszty.