A A A

GARAŻ

Garaż przeważnie umieszcza się w piwnicy. Takie roz­wiązanie jest szczególnie charakterystyczne dla wą­skich działek, gdzie obok domku nie ma miejsca na wybudowanie nowego budynku. Na działkach położonych na terenie płaskim wjazd do garażu odbywa się po betonowej rampie z karbowaną powierzchnią i o spadku 20 %. Płaszczyzna rampy musi być lekko ścięta z boków i wzniesiona nieco do środka. Od budynku musi mieć zapewniony spadek o długości 120 cm i kącie nachylenia 10°, a na linii zetknięcia obu spadków powinien znaleźć się rów odprowadzający wody powierzchniowe do sieci kana­lizacyjnej. Murki odgradzające w najgłębszej części rampy powinny wystawać 10-20 cm nad okoliczny te­ren. Można je podwyższyć jeszcze o 10-20 cm, ale maksymalnie o 60 cm. Jeżeli działka leży na terenie pochyłym, poleca się umieszczenie garażu w piwnicy, chyba że jest możliwość wybudowania osobnego ga­rażu, do którego wjazd byłby bliżej ulicy. Garaż powinien mieć minimalną szerokość 240 cm (szerokość drzwi garażu), głębokość 500-600 cm i wysokość 220 cm (co stanowi maksymalną wysokość piwnicy). Nie musi mieć naturalnego oświetlenia, ale musi być zaopatrzony w przewód wentylacji grawita­cyjnej. Z powodzeniem można również usytuować ga­raż na parterze domku jednorodzinnego. Warsztacik domowy (hobby) może być umieszczony w tylnej części garażu, oddzielony od niego np. półkami. Garaż połączony z przestrzenią komunikacyjną domku powinien mieć drzwi ogniotrwałe, otwierane na ze­wnątrz (blaszane lub pokryte blachą). Nie może być bezpośrednio połączony z pomieszczeniami mieszkal­nymi, ponieważ byłoby konieczne odpowiednie wykoń­czenie podłóg. Skupienie wyposażenia technicznego domku na dolnej kondygnacji daje możliwość oddzie­lenia przeznaczonych do tego celu pomieszczeń scho­dami z parteru. Jeżeli garaż jest usytuowany na par­terze domku, to wysokość pomieszczenia wynosi 255-275 cm i jest ono za wysokie. Można więc zagos­podarować różnicę wysokości i umieścić tam półki.