A A A

GARAŻ

Może być usytuowany na parterze lub w piwnicy domku jednorodzinnego. Często jest to również budy­nek wolno stojący lub przybudówka. Usytuowanie ga­rażu na działce musi być starannie przemyślane. Garaż powinien tworzyć z domkiem harmonijną całość i nie przeszkadzać w komunikacji na działce. Powinien być niezbyt oddalony od ulicy i usytuowany, w miarę możliwości, w przedniej części działki. Może zasłaniać teren zieleni przydomowej przed niepożądanymi ga­piami. Wejścia do garażu i do domku powinny być ze sobą powiązane. Dobrze jest, jeżeli połączone są wspólnym daszkiem czy łącznikiem. Istotne jest również, aby garaż z domkiem wybudowane były z tego samego materiału i tak samo wykończone. Najlepszymi drzwiami do garażu są drzwi uchylne z przeciwwagą. Konstrukcja garażu powinna być lekka, np. ścianki 30 cm z lekkiego betonu komórkowego (gazobeton) lub z cegły dziurawki. Strop może składać się z warstwy termoizolacyjnej, np. z twardych płyt z waty bazaltowej, a podłoga może być z betonu. W garażu można mieć również kanał rewizyjny, zabezpie­czony od góry płytą drewnianą, metalową lub betono­wą. Kanał ten musi być jednak wyposażony w wenty­lację grawitacyjną. Jeżeli w garażu nie ma miejsca na warsztat, nie musi tam być okna. Jednak zawsze trze­ba pamiętać o wentylacji. Należy zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza we wnętrzu garażu od otworu w dolnej części drzwi lub ściany zewnętrznej (nawiew) do kanału wywiewnego umieszczonego pod stropem. Jeżeli w garażu chcemy wygospodarować miejsce na mały warsztacik z boku lub w tylnej jego części, musi­my w odpowiednim miejscu umieścić okno. Ogrzewa­nie można doprowadzić do garażu tylko wtedy, gdy mieści się on w domku lub w przybudówce. Doprowa­dzenie ciepłej wody do wolno stojącego garażu jest dość kosztowne. Ogrzewanie garażu wcale nie jest konieczne. Jeżeli w garażu nie planuje się urządzić warsztaciku, to powierzchnię o wielkości 500-600x260-300 cm można uznać za wystarczającą dla samochodu śred­niej wielkości (422,5x162,5 cm - Fiat 125p). Minimal­na wysokość garażu powinna wynosić 220 cm. Właściwe jest połączenie garażu z innymi budynkami, np. z przybudówkami gospodarczymi, sauną itp. Przy zabudowie szeregowej można zastosować tzw. formę łańcuchową, w której przy dwukondygnacyjnym domku stoi jednokondygnacyjny garaż lub dwa garaże roz­dzielające domki. Te problemy musi jednak rozwiązać plan zagospodarowania przestrzennego terenu. Jeżeli zabudowa szeregowa usytuowana jest w głębi działek, można garaż usytuować bliżej ulicy. Jednak w tym przypadku trzeba uważać, aby zachować właściwy rytm przy kilku budynkach. Jeżeli działka leży na tere­nie pochyłym powyżej drogi, to przy budowaniu garażu należy pamiętać o murze oporowym.