A A A

Garaże na ciągniki i szopy na maszyny rolnicze

Ciągniki i maszyny rolnicze powinny być przechowywane w prze­znaczonych do tego celu budynkach, zapewniających przy odpowiedniej pielęgnacji tych maszyn ich stałą gotowość do eksploatacji. Rozróżnia się następujące rodzaje budynków: garaże na ciągniki, samochody i przyczepy, szopy na maszyny rolnicze, niskie, średnie i wysokie, wiaty na narzędzia rolnicze. Układ wiat, szop i garaży w ośrodkach maszynowych powinien umożli­wiać ciągnikom odstawienie maszyn towarzyszących i przyczep do szop i pod wiaty przed wjazdem do garażu. Usytuowanie garaży w pobliżu warsztatu naprawczego umożliwia ogrzanie części garaży dla ciągników, których eksploatacja odbywa się również w zimie. Analiza gabarytów różnych rodzajów ciągników, maszyn rolniczych i narzędzi pozwoliła na unifikację siatek modularnych i zastosowanie typowych elementów kon­strukcyjnych prefabrykowanych (Rys. 2.17., 2.18.). W wyniku tej analizy przyjęto następujące wymiary modularne: dla garaży na ciągniki wymiary modularne rzutu 4,5 X 6,0 m i 6,0 X 6,0 m oraz wysokość 3,0 m w świetle, dla szop i wiat wymiary modularne rzutu 4,5 X 6,0 m, i 6,0 X 6,0 m oraz wysokość 3,0 i 3,9 m, stosuje się również siatkę modularną 3,0 X 6,0 m i 3,0 X 9,0 m dla ciągników, ustawianych po dwa w rzędzie lub samochodów ciężaro­wych (Rys. 2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23.). Najczęściej spotykaną konstrukcją dla tego rodzaju budynków jest konstrukcja prefabrykowana żelbetowa, szkieletowa. Stosuje się również konstrukcje prefabrykowane szkieletowe z drewna klejonego i konstruk­cję murowaną ścian z elementów drobnowymiarowych, a przekrycie z wiązarów stalowych lekkich (Rys. 2.24., 2.25., 2.26., 2.27., 2.28., 2.29., 2.30.).