A A A

GARDEROBA

Szafy ubraniowe skupione w jednym miejscu - w od­dzielnym pomieszczeniu, odciążają pokoje poszcze­gólnych członków rodziny, w których nie trzeba już umieszczać wysokich szaf. Szafy w garderobie powin­ny być ustawione na jednej ścianie, na dwóch ścia­nach lub w kształcie litery ,,U" - zależnie od szero­kości pomieszczenia. Długość garderoby jest dowolna. Poszczególne szafy zaopatrzone są w półki, szuflady, miejsce do wieszania długich i krótkich rzeczy. Najlep­sze są szafy zamykane drzwiami, ale mogą być też zasłonięte kotarą. Najkorzystniejszym rozwiązaniem są drzwi wsuwane, ponieważ nie zabierają one miejs­ca w korytarzu. Garderoba powinna znajdować się w pobliżu sypialni. Nie musi mieć specjalnego oświetle­nia. Wietrzenie garderoby odbywa się przez przewód wentylacyjny w ścianie zewnętrznej (tzw. wentylacja zetowa). Garderoba musi być dostępna z przedpokoju - jeżeli służy wszystkim członkom rodziny, lub z pokoju rodziców - jeżeli tylko im zastępuje szafy. Na podłodze najlepiej ułożyć PCW. Ściany powinny być pomalowa­ne, oświetlenie centralne. Szafy w garderobie powinny być aż do sufitu.