Reklama
A A A

Gipsowe płyty kartonowe

Są one produkowane w sposób prze­mysłowy w Zakładach Przemysłu Gipsowego „Dolina Nidy". Od nazwy tych zakładów płyty te noszą również nazwę „płyty Nidagips". Płyty wytwarza się taśmowo z zaczynu gipsowego umieszczonego wewnątrz mocnych oklein kartonowych. Rozróżnia się 2 odmiany płyt (rys. 7-25): — płyty niefazowane z gładkimi prostymi zakończeniami (rys. 7-25a), — płyty fazowane przy krawędziach, pozwalające na umieszczenie w fazie dwóch przylegających do siebie płyt paska papieru lub gazy, zapobiegających powstawaniu rys w miejscu łączenia płyt po ich wyszpachlowaniu i pomalowaniu (rys. 7-25b). Charakterystykę techniczną gipsowych płyt kartonowych zgodnie z BN-70/6743-02 podano w tabl. 7-15. Z płyt suchego tynku wykonuje się okładziny wewnętrzne ścian i sufitów w prefabry­kowanych domkach jednorodzinnych, przedszkolach, pawilonach produkowanych fabrycznie. Mają one również zastosowanie w produkcji gotowych elementów ścianek działowych i płyt dekoracyjnych stosowanych do boazerii, mebli wbudowanych itp. Płyt suchego tynku nie należy stosować w pomieszczeniach o podwyższonej wil­gotności.