Reklama
A A A

Inne wyroby azbestowo-cementowe

Oprócz podanych wyżej wyrobów azbestowo--cementowych są produkowane na zamówienie przez krajowy przemysł wyrobów azbes­towo-cementowych elementy kanałów wentylacyjnych i spalinowych do przewodów zbiorczych stosowanych w wysokich budynkach (rys. 7-24). Elementy te są wykorzy­stywane również do budowy kanałów wentylacji przemysłowej. Producenci płyt elewacyjnych (np. Acekolu lub Kolorysu) i płyt służących jako okła­dziny zewnętrzne wielowarstwowych elementów ścian osłonowych i działowych produ­kują różnego rodzaju kształtki i akcesoria, jak np. kątowniki, listwy, narożniki itp.