A A A

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Izolację zakłada się, aby zapobiec działaniu wód grun­towych i wilgoci na domek. W domku jednorodzinnym można zastosować następujące rodzaje izolacji: wyroby asfaltowe stosowane na zimno. Są to przede wszystkim kity, lakiery i emulsje izolacyjne. Emulsje asfaltowe i zawiesiny mogą być nanoszone na wilgot­ne powierzchnie, ale asfaltowy lakier impregnacyjny, który jest wykorzystywany do łączenia podkładu z wła­ściwą warstwą izolacyjną, może być nanoszony tylko na powierzchnie suche, materiały asfaltowe stosowane na gorąco są mie­szankami, które są bezpośrednio kładzione na kon­strukcje fundamentów. Warstwę izolacyjną tworzymy przez układanie kilku warstw papy i jednoczesne powlekanie jej farbami bitumowymi. Przy impregnowaniu, tak jak przy łącze­niu, musimy używać takiego samego materiału, tak więc papę smołowaną pokrywa się smołą, a papę asfaltową - lepikiem asfaltowym. Do izolacji przecidziałających ciśnieniu wody grunto­wej (przeciwwodnych) najlepiej używać wyrobów asfaltowych, a tam gdzie nie występuje ciśnienie wody - papy smołowanej wysmarowanej smołą. Dzięki rozwojowi przemysłu chemicznego coraz częś­ciej stosujemy różne folie izolacyjne, szczególnie z PCW. Na przygotowany wcześniej gładki podkład klejami z żywic epoksydowych nakleja się folię. Folie z PCW znacznie się rozciągają w cieple, dlatego trzeba je zabezpieczyć przed większymi różnicami tempera­tury. Jeżeli warstwy izolacyjne są dobrze zabezpieczo­ne przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem promieni słonecznych, długo mogą chronić budynek przed działaniem wód gruntowych.