Reklama
solidne meble biurowe regały do archiwum - sprzedaż
A A A

KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA

Zewnętrzna kolorystyka zabudowy jednorodzinnej i związana z tym kolorystyka całej ulicy może we właś­ciwy sposób wpłynąć na charakter otoczenia, nadać mu swoisty styl. Należy więc z reguły stosować barwy pastelowe, tworzące jednolite płaszczyzny. Ze wzglę­du na nieznaczną wielkość domku jednorodzinnego stosowanie dużej ilości rozmaitych materiałów i różnej kolorystyki nie jest wskazane. Zasadą jest, iż właści­wą i piękną kolorystykę osiąga się przez jej maksy­malną prostotę. Do dziś wzorem dla nas są te zabytki architektury ludowej, które nie zostały zniekształcone wpływami neoklasycyzmu czy secesji. Kolor tynku, stanowiącego wykończenie budynku, powinien być utrzymany w jednym tonie, najlepiej białym lub paste­lowym. Jeżeli w elewacji nie są stosowane inne ma­teriały, np. kamień, drewno, cegła, to w celu otrzyma­nia dobrego efektu można zastosować dwa kolory tyn­ków, uzyskując przy jasno otynkowanych ścianach kontrast, w postaci niewielkich płaszczyzn ścian w ko­lorze ceglastym lub innym. Zastosowanie odpowied­niego koloru w wystroju ścian może wpływać zasadni­czo na nagrzewanie elewacji domu w miesiącach let­nich. Na przykład przy temperaturze powietrza +28°C w czerwcu, między godziną 17 a 18, temperatura ścian otynkowanych na biało wynosi 33-38°C; ściany z czerwonych cegieł około 55°C, a czarnej, błyszczącej glazury ceramicznej aż 65°C. W ostatnich latach roz­powszechniła się moda na malowanie elewacji w pasy o różnych kolorach i odcieniach. Pomysły te graniczą jednak z kiczem. W bardzo złym guście jest stosowa­nie różnych przecinających się pasów lub całych ścian pomalowanych w różnokolorowe pręgi. Świadczą one 0złym guście inwestora i projektanta takiego budyn­ku. Trzeba uświadomić sobie, że aby osiągnąć ładny wygląd domku nie trzeba stosować wielu materiałów 1używać wielu kolorów. Najlepszy efekt osiągniemy przy użyciu tradycyjnych materiałów (kamień, drewno, cegła, dachówka), stosowaniu tynków o kolorach jas­nych, pastelowych (najlepsza jest biel). W taki sposób wykończony budynek będzie najlepiej współgrał z ota­czającą ją przestrzenią (zielony krajobraz, błękitne niebo).