A A A

Krokwie i płatwie

Zunifikowane żelbetowe płatwie 1 krokwie dla budownictwa rolniczego. Są one przeznaczone dla konstrukcji dachowych w budynkach dla bydła i trzody chlewnej, szop na maszyny i urządzenia rolnicze i szopogaraży Elementy EK-7120 i 7130 są przezna­czone dla konstrukcji o siatce słupów 6,0x6,0 m i 6,0x4,5 m. Płatew EK-7130 opiera się na żelbetowych podciągach EK-3200 i EK-3202. Połączenie płatwi z podciągiem — przez wzajemne zespawanie zasuwek. Płatew typa PŻ. Jest ona przeznaczona w zasadzie dla typowych segmentów roz­bieralnych szop. Płatwie łączy się między sobą prętami 0 8 mm za­mocowanymi w otworach w środku rozpiętości płatwi. Płatew prefabrykowana żelbetowa o rozpiętości 6,0 m. Służy ona do przekrywania dachów i stropodachów płaskich o spadku do 10%, krytych pły­tami korytkowymi lub innymi elementami prefabrykowanymi o rozpiętości do 3,0 m.