A A A

Mapa strony

Główna - Dzieci i młodzież
Kontakt - Dzieci i młodzież
Główna - Dzieci i młodzież
CZĘSC TRZECIA - Dzieci i młodzież
CZĘ¦Ć CZWARTA - Dzieci i młodzież
CZĘ¦Ć PIERWSZA - Dzieci i młodzież
CZĘ¦Ć DRUGA - Dzieci i młodzież
Główna - Dzieci i młodzież
ZAKOŃCZENIE - Dzieci i młodzież
CZĘ¦Ć DRUGA - Dzieci i młodzież
CZĘ¦Ć TRZECIA - Dzieci i młodzież
Główna - Dzieci i młodzież
Pierwsza czę¶ć - Dzieci i młodzież
ZAKOŃCZENIE - Dzieci i młodzież
CHARAKTERYSTYCZNE RUCHY RˇK - Dzieci i młodzież
DALSZY ROZWÓJ CHWYTANI - Dzieci i młodzież
KONTAKTY Z DOROSŁYMI I DZIEĆMI - Dzieci i młodzież
OBROTY TUŁOWIA - PRZEWROTY - Dzieci i młodzież
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TRZECIEJ FAZY - Dzieci i młodzież
PIERWSZE REAKCJE STRACHU - Dzieci i młodzież
PIERWSZE TENDENCJE CHWYTNE - Dzieci i młodzież
PRÓBY STANIA NA NOGACH Z PODTRZYMANIEM - Dzieci i młodzież
PRÓBY SIEDZENIA Z PODTRZYMANIEM - Dzieci i młodzież
REAKCJE POKARMOWE. GŁUűENIE - Dzieci i młodzież
REAKCJE LOKALNE I KONCENTRACJA - Dzieci i młodzież
ROZWÓJ RUCHÓW OBRONNYCH - Dzieci i młodzież
RUCHY GLOW Y I TUŁOWIA - Dzieci i młodzież
ETAPY ROZWOJU RUCHÓW NIEMOWLĘCIA - Dzieci i młodzież
KONTAKTY SPOŁECZNE I ZABAWY - Dzieci i młodzież
MANIPULACJE. REAKCJE PRZED SNEM - Dzieci i młodzież
NA¦LADOWNICTWO RUCHÓW RˇK - Dzieci i młodzież
NIEADEKWATNA ZABAWA LALKˇ - Dzieci i młodzież
NIEKTÓRE FORMY ZABAWY - Dzieci i młodzież
OGLˇDANIE PRZEDMIOTÓW. EKSPLORACJA - Dzieci i młodzież
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZWARTEJ.FAZY - Dzieci i młodzież
PIERWSZE PRAKSJE. GAWORZENIE - Dzieci i młodzież
PRZEJ¦CIE DO RACZKOWANIA - Dzieci i młodzież
PRÓBY LOKOMOCJI - PEŁZANIE - Dzieci i młodzież
RACZKOWANIE JAKO ¦RODEK LOKOMOCJI - Dzieci i młodzież
REAKCJE POKARMOWE. SYNKRETYZM - Dzieci i młodzież
REAKCJE NIEZADOWOLENIA I GNIEWU - Dzieci i młodzież
REAKCJE STRACHU I ONIE¦MIELENIA - Dzieci i młodzież
ROZWÓJ SAMODZIELNEGO SIADANIA - Dzieci i młodzież
ROZWÓJ POSTAWY SIEDZˇCEJ - Dzieci i młodzież
ROZWÓJ UMIEJĘTNO¦CI CHWYTANIA - Dzieci i młodzież
ROZWÓJ POSTAWY WYPROSTOWANEJ - Dzieci i młodzież
ROZWÓJ REAKCJI POWTARZANYCH - Dzieci i młodzież
ROZWÓJ UMIEJĘTNO¦CI CHODZENIA - Dzieci i młodzież
ROZWÓJ POSTAWY STOJˇCEJ - Dzieci i młodzież
ROZWÓJ SPOSOBÓW CHWYTANIA - Dzieci i młodzież
ROZWÓJ RUCHÓW GŁOWY I PEŁZANIA NIEMOWLĘCIA - Dzieci i młodzież
ROZWÓJ SAMODZIELNEGO WSTAWANIA NA NOGI - Dzieci i młodzież
ROZWÓJ SPRAWNO¦CI CHWYTANIA - Dzieci i młodzież
ROZWÓJ UMIEJĘTNO¦C I CHODZENIA - Dzieci i młodzież
ZACHOWANIE SIĘ W KˇPIELI - Dzieci i młodzież
KONCENTRACJA LABIRYNTOWA I POKARMOWA - Dzieci i młodzież
KONCENTRACJA SŁUCHOWA I WZROKOWA. RUCHY GŁOWY - Dzieci i młodzież
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FAZY NOWORODKA - Dzieci i młodzież
SEN, PRZEBUDZENIE, KRZYK - Dzieci i młodzież
WAŻNIEJSZE ODRUCHY SPECYFICZNE - Dzieci i młodzież
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DRUGIEJ FAZY - Dzieci i młodzież
PIERWOTNE PRÓBY SIEDZENIA I STANIA - Dzieci i młodzież
PIERWSZE KONTAKTY Z PRZEDMIOTEM - Dzieci i młodzież
PIERWSZE REAKCJE GNIEWU - Dzieci i młodzież
PRZEJ¦CIE OD SNU DO JAWY - Dzieci i młodzież
REAKCJA OŻYWIENIA. REAKCJA POKARMOWA - Dzieci i młodzież
ROZWÓJ RUCHÓW GŁOWY - Dzieci i młodzież
CHARAKTERYSTYKA DRUGIEGO PÓŁROCZA DRUGIEGO ROKU ŻYCIA - Dzieci i młodzież
CZYNNO¦CI I ZABAWY MANIPULACYJNE - Dzieci i młodzież
CZYNNO¦CI POZNAWCZE I INTELIGENTNE - Dzieci i młodzież
NASTROJE I I CH PRZEJAWY - Dzieci i młodzież
NIEKTÓRE SPRAWDZIANY WIEDZY DZIECI - Dzieci i młodzież
OGÓLNA SPRAWNO¦Ć NOTORYCZNA - Dzieci i młodzież
POZNAWANIE PRZEDMIOTÓW I ZJAWISK - Dzieci i młodzież
REAKCJE OPORU I GNIEWU - Dzieci i młodzież
REAKCJE GNIEWNEGO NIEZADOWOLENIA - Dzieci i młodzież
REAKCJE GNIEWU W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH - Dzieci i młodzież
ROZUMIENIE POLECEŃ I ICH WYKONYWANIE - Dzieci i młodzież
ROZWÓJ ZABAW TEMATYCZNYCH - Dzieci i młodzież
ROZWÓJ UMIEJĘTNO¦CI UBIERANIA SIĘ - Dzieci i młodzież
SPRAWNO¦Ć CHWYTANIA I ODRZUCANIA - Dzieci i młodzież
ZABAWY KONSTRUKCYJNE - Dzieci i młodzież
ZARADNO¦Ć W POKONYWANIU PRZESZKÓD - Dzieci i młodzież
ĆWICZENIA ZMYSŁU RÓWNOWAGI - Dzieci i młodzież
CHARAKTERYSTYKA W TRZECIM ROKU DZIECKA ŻYCIA - Dzieci i młodzież
DRABINA, KOPANIE I RZUTY PIŁKˇ - Dzieci i młodzież
INNE FORMY ZABAW DYDAKTYCZNYCH - Dzieci i młodzież
NAWYKI H IGI ENICZNE. SEN - Dzieci i młodzież
OGÓLNA SPRAWNO¦Ć MOTORYCZNA - Dzieci i młodzież
OPANOWANIE STRACHU I WSTRĘTU - Dzieci i młodzież
POCZˇTKI Z ABAW W ROLE - Dzieci i młodzież
REAKCJE NIEZADOWOLENIA I GNIEWU - Dzieci i młodzież
REAKCJE OSTROŻNO¦CI I ONIE¦MIELENIA - Dzieci i młodzież
ROZWÓJ ZABAW TEMATYCZNYCH - Dzieci i młodzież
ROZWÓJ TENDENCJI POZNAWCZYCH - Dzieci i młodzież
UMIEJĘTNO¦CI W ZAKRESIE UBIERANIA SIĘ - Dzieci i młodzież
WSPINACZKI, IGRANIE Z WYSOKO¦CIˇ - Dzieci i młodzież
ZABAWY TEMATYCZNE — CIˇG DALSZY - Dzieci i młodzież
ZACHOWANIE SIĘ PRZY STOLE - Dzieci i młodzież
ĆWICZENIA CZYNNO¦CI ZŁOŻONYCH - Dzieci i młodzież
AKTYWNO¦Ć I UMIEJĘTNO¦CI LOKOMOCYJNE - Dzieci i młodzież
CHARAKTERYSTYKA PIERWSZEGO PÓŁROCZA DRUGIEGO ROKU ŻYCIA - Dzieci i młodzież
EKSPLORACJE — CIˇG DALSZY - Dzieci i młodzież
ELEMENTY WIEDZY O SOBIE - Dzieci i młodzież
NASTROJE I UCZUCIA DODATNIE - Dzieci i młodzież
OGÓLNA SPRAWNO¦Ć MOTORYCZNA - Dzieci i młodzież
PIERWSZE ZABAWY TEMATYCZNE - Dzieci i młodzież
POCZˇTKI ROZWOJU PRAKSJI - Dzieci i młodzież
POCZˇTKI ROZWOJU INNYCH PRAKSJI - Dzieci i młodzież
POZNAWANIE I ROZPOZNAWANIE PRZEDMIOTÓW - Dzieci i młodzież
Umiejętności manipulacyjne - Dzieci i młodzież
ZABAWY SPOŁECZNE Z DOROSŁYMI - Dzieci i młodzież
ZABAWY SPOŁECZNE Z INNYMI DZIEĆMI - Dzieci i młodzież
ZABAWY MANIPULACYJNE - Dzieci i młodzież
eksploracje, czyli poznawanie otoczenia - Dzieci i młodzież
pierwsze próby pokonywania przeszkód - Dzieci i młodzież
Ćwiczenia lokomocyjne w trudnych warunkach - Dzieci i młodzież