Reklama
A A A

Niewłaściwe sposoby zadaszenia

Już w podrozdziale „Dachy" wspomnieliśmy, że nie polecamy dachów w kształcie ostrosłupa, połowy ostrosłupa, mansardowych ani wykonywania attyk dookoła niskich dachów dwuspadowych. Dachy w kształcie ostrosłupa nie nadają się do domków jedno­rodzinnych: nie mają odpowiedniego kształtu, mają trudną konstrukcję, są drogie i uniemożliwiają za­mieszkiwanie na poddaszu. Można stwierdzić, że im więcej jest koszy dachowych, urozmaiceń i ozdóbek, tym droższy jest dach, a dom brzydszy. Kombinacje dachów dwuspadowych z innymi: płaskimi lub namio­towymi, wyglądają dobrze tylko wtedy, gdy są dziełem doświadczonego architekta. Dachy mansardowe o ła­manych połaciach dachowych (z których dolne są strome, górne mniej strome) dwu- i czterospadowe również nie są godne polecenia we współczesnej zabudowie jednorodzinnej.