Reklama
A A A

NUMER DOMU

Czy rzeczywiście nie można wyobrazić sobie innego rozwiązania niż napis namalowany farbą olejną na bla­szanej lub azbestowo-cementowej tabliczce, przybitej czterema gwoździami do tynku domku jednorodzinne­go? O ile lepiej wygląda przecież numer wytłoczony (z PCW Igb żeliwa), ciemny na białym tynku lub biały bądź srebrzysty na np. ciemnym podkładzie cera­micznym. Jeszcze większe zastosowanie praktyczne ma numer nalepiony (lub tylko namalowany) na białej, opalizującej kształtce szklanej, która pełni jednocześ­nie funkcję oprawy oświetlenia domu. Jest to ładne, praktyczne i czytelne wieczorem. Może pełnić jedno­cześnie funkcję oświetlenia punktowego elewacji i głównego wejścia.