A A A

OBIEKTY GOSPODARCZE

Realizacja obiektów gospodarczych ma istotne zna­czenie szczególnie w zabudowie jednorodzinnej na wsi. Wielkość ich zależy od tego, czy prowadzi się małą hodowlę na własne potrzeby i czy dom ma piwni­cę. Aby teren działki był dobrze wykorzystany i wyglą­dał estetycznie, należy wszystkie prace gospodarcze niemożliwe do wykonania w domku wykonywać w bu­dynkach gospodarczych (przybudówkach) przekrytych wspólnym dachem. Można w nich hodować drób, świ­nie itp., a jednocześnie przechowywać paszę i narzę­dzia niezbędne do hodowli. W przybudówce może się również mieścić garaż, a w razie potrzeby może ona służyć jeszcze innym celom - choćby realizacji hobby, na które nie ma miejsca w domku (w piwnicy). Na tyłach działki można również postawić ule. Naj­właściwszym miejscem do tego celu jest nasłonecz­niona i spokojna część ogrodu. Budując przybudówki trzeba pamiętać, aby harmonizo­wały one z domkiem. Lekka, prosta konstrukcja nie musi wyglądać na prowizorkę. Budynki gospodarcze powinny być oddzielone od zieleni przydomowej, np. przez właściwe zasadzenie stale zielonych drzew. Wymagania współczesne narzucają ład przestrzenny nawet w odniesieniu do zabudowań gospodarczych i tym samym koordynację między użytkownikami są­siednich działek, w celu ich ujednolicenia i zachowa­nia porządku przestrzennego. Najwłaściwsze byłoby takie uzgodnienie położenia budynków gospodar­czych, aby stykając się tylnymi ścianami tworzyły tzw. bliźniak wzdłuż określonych granic sąsiednich działek.