Obora wolnostanowiskowa

Hala dla zwierząt w oborze wolnostanowiskowej jest pomieszczeniem zamkniętym. Krowy trzymane są bez uwięzi i poruszają się swobodnie w grupach 20 4- 30 krów. Budynek obory często związany jest bezpośrednio z wybiegami za pomocą wrót. Wypęd bydła na wybieg jest regu­lowany przez personel obsługujący.Część legowiskowa w oborach tego typu jest zagłębiona na około 0,5 m i pokryta ściółką. Obornik wywozi się co kilka miesięcy. Dla łatwe­go usuwania obornika — wszelkie przegrody wewnętrzne w budynku powinny być łatwo rozbieralne.Spotykane są także obory wolnostanowiskowe płytkie. Wymagają one ciepłych posadzek, pokrytych asfaltem, drewnem lub innym materiałem, izolującym zwierzęta od wilgoci gruntowej.Nieodłącznym pomieszczeniem obór wielostanowiskowych jest dojarnia, w której odbywa się codzienny udój krów. Jest to pomieszczenie specjalnie do tego celu przeznaczone, o odpowiedniej ilości stanowisk i w różnych układach tych stanowisk (dojarnie zostaną omówione szcze­gółowo w punkcie 4.1.5).Karmienie krów odbywa się wewnątrz budynku, w żłobach, częściowo w dojarniach w czasie udoju, lub też na wybiegu — na stołach paszowych, gdzie zadaje się zielonki i pasze objętościowe.Pozostałe pomieszczenia pomocnicze, występujące w oborach wolno-stonowiskowych projektuje się tak, jak w oborach alkierzowych.Innym rozwiązaniem obory wolnostanowiskowej jest obora bok­sowa. W oborze boksowej układ wnętrza jest podzielony na część legowiskową, składającą się z od­dzielnych boksów indywidualnych oraz powierzchni do karmienia zwie­rząt.Układ boksów, może mieć różne rozwiązania, przy czym jednak zawsze zachowana jest możliwość swobodnego ruchu — bez wiązania zwierząt, z prostym dostępem do dojarni, do paszy i na wybieg.Obory boksowe stosowane są głównie w gospodarstwach większych, gdzie utrzymywane są duże stada krów mlecznych. Za takim rozwiąza­niem przemawiają przede wszystkim zmniejszenie nakładów robocizny oraz małe zużycie ściółki. Ponadto w tego typu oborze sprawniej prze­biega udój krów w hali udojowej, do której ‚zwierzęta same wchodzą i wychodzą, natomiast stanowisko udoju jest stałe.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments