A A A

Ochrona przed korozją biologiczną

Drewno i materiały drewnopochodne wymagają — w zależności od zakresu i warunków użytkowania — zabezpieczenia środkami chemicznymi przed destrukcyjną działalnością grzybów i owadów. Metody impregnacji oraz dobór środków impregnacyjnych. Wykaz piśmiennictwa Album typowej stolarki dla budownictwa ogólnego. Okna i drzwi balkonowe. COBP BO, typowej stolarki dla budownictwa ogólnego. Okna i drzwi. B/10-3/75 COBP BO, Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa powszechnego. COBP BO. typowej stolarki dla budownictwa ogólnego. Okna i drzwi. B/10-5/75 COBP BO, Album typowej stolarki dla budownictwa ogólnego. Okna i drzwi. B/10-6/75 COBP BO, Warszawa 1975 (6 Album typowych okien i drzwi balkonowych z wysokoudarowego PCW (System ..Poltrocal") B-7/76 COBP BO, Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego. Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych. COBP BO, Warszawa 1977 Świadectwo ITB nr 142/MB/73. Okna krosnowe z żywic poliestrowych Świadectwo ITB nr 229/75. Drewniane jednoramowe okna i drzwi balkonowe dla budownictwa miesz­kaniowego Świadectwo ITB nr 230/74. Drewniane jednoramowe okna 1 drzwi balkonowe dla budownictwa użytecz­ności publicznej Świadectwo ITB nr 265/76. Drzwi i skrzydła drzwiowe wewnętrzne oklejane folią z PCW (12) Świadectwo ITB nr 293/77. Środki chemiczne do ochrony materiałów drewnianych przed korozją biolo­giczną oraz do odgrzybiania budynków Wytyczne wbudowywania stolarki okiennej i drzwiowej. Normy PN-73/B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-75/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-67/B-10086 Stolarka budowlana. Meble do wbudowania. Wymagania i badania techniczne PN-69/B-10090 Meble wbudowane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze PN-52/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe PN-72/B-910O0 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Nazwy i określenia PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział PN-74/B-95002 Podłogi z tarcicy iglastej. Wymagania techniczne PN-66/D-O1O00 Wady drewna PN-75/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia PN-60/D-01002 Łączenie drewna. Podział, nazwy i określenia PN-64/D-01004 Klejenie drewna. Klasyfikacja i terminologia PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna PN-74/D-02001 Płyty z cząstek lignocelulozowych. Nazwy i określenia PN-75/D-O2O03 Sklejka. Klasyfikacja PN-69/D-O410O Drewno. Oznaczenie wilgotności PN-53/D-06O02 Stopień wilgotności sortymentów i wyrobów drzewnych PN-73/D-94O02 Deszczułki posadzkowe lite PN-62/D-94004 Półfabrykaty iglaste tarte do wyrobu stolarki budowlanej PN-74/D-94005 Tarcica podłogowa PN-71/D-94014 Listwy przyścienne liściaste i iglaste