A A A

OGRÓD

Jeżeli działka jest dostatecznie głęboka, możemy wygospodarować ogród będący kontynuacją zieleni przydomowej. Oczywiście jest tak wtedy, gdy jest on porośnięty trawą i rosną w nim drzewa ozdobne lub owocowe. Jeżeli zaś chcemy wykorzystać ogród i za­sadzić winorośl lub zasiać warzywa, to staje się on sa­modzielną odrębną całością. W zasadzie ogród umieszcza się zwykle za domem. Jednak w określo­nych warunkach (ruchliwa ulica, spadek terenu) lepiej usytuować ogród między ulicą a domem, który przez to jest przesunięty w głąb działki. Ogród może być różnej wielkości, zależy to od wymia­rów całej działki, od wielkości części zabudowanej (60-120 m2), liczby ścieżek, wielkości ogródka fronto­wego i zieleni przydomowej. Trzeba pamiętać, że naj­ważniejszą funkcją terenu wokół domku jednorodzin­nego jest uprzyjemnienie mieszkania i realizacja aktywnego wypoczynku. Całe otoczenie domku, ogród, w którym uprawia się warzywa lub hoduje drób, nadaje specyficzny cha­rakter naszym wsiom. Aby zagwarantować mieszkań­com dobre warunki mieszkania, terenowe organy administracji państwowej powinny nie tylko zatwier­dzać projekty domów, ogrodzenia, garażu, ale również określać w procentach powierzchnię trawiastą przy domu i sposób jej pielęgnacji.