Reklama
https://www.kampinoska.waw.pl/profile-plastikowe-pcv-zalety/
Planujesz remont Zamów nasze szambo z wykopem i montażem Szamba betonowe KOPART Zapraszamy
https://www.fortiv.pl/wylewki-maszynowe-mikolow.php
A A A

Okap

Wykończenie dachu i ścian szczytowych w domkach o dachu dwuspadowym ma duży wpływ na wyraz archi­tektoniczny budynku i jego wkomponowanie w kraj­obraz. Obecnie stosowanym sposobem zakończenia dachu może być wykończenie go okapem z wiszącą za nim rynną lub wykończenie gzymsem z rynną wiszącą na nim. Przy rynnach wiszących przestrzeń pod oka­pem, między rynną a ścianą zewnętrzną można obło­żyć deskami (szerokość 10-12 cm) skośnie lub pozio­mo, pozostawiając krokwie widoczne lub osłonięte. Wskazane jest przy tym takie układanie desek, aby zachować ich ciągłość (nie należy stosować desko­wania poprzecznego lub skośnego). Można również wykorzystać cegły lub belkę monolityczną żelbetową. Nie jest godne polecenia zostawianie miejsc nie wy­pełnionych cegłami na styku między rynną a ścianą zewnętrzną i tworzenie w ten sposób ozdobnego gzymsu, lub umieszczanie tam wyprofilowanej żelbeto­wej belki. Jeżeli nie stosuje się wykończenia okapu skośnym gzymsem, ale wykańcza się go sufitem podwieszonym, to na ścianach szczytowych należy wykończyć powstały przy tym rozwiązaniu styk połaci dachowej ze ścianą deskami w taki sposób, aby nie wychodziły one na ścianę szczytową. Drewniane wykończenie przy okapie ze względu na kontrast materiałowy i kolorystyczny wygląda bardzo dobrze i nawiązuje do ludowych tradycji budowlanych. Wykończenie okapu i dachu cegłami od strony szczy­towej nawiązuje do tradycji budowlanych południa Słowacji drewniane zaś wykończenia stosowano głównie na północy i w centralnych rejonach Słowacji. Jeżeli chodzi o okap dachu, możemy brać pod uwagę trzy możliwości. Bardzo dobrze wygląda dach przedłu­żony o 30-120 cm poza ścianę domku, wykończony od dołu drewnianą okładziną z desek szerokości od 15 do 40 cm. Może być też dach wykończony bez podcienia (charakterystyczny dla niektórych rejonów). Szersze, wystające nad płaszczyznę dachu są tylko obłożenia cegłami profilowanymi - za granicą używa się do tego celu specjalnych kształtek. W niektórych okolicach tradycyjnie na krawędziach dachu układa się cegły w dwóch rzędach, tworząc obramowanie w kształcie schodków. Naturalna barwa cegieł bardzo ładnie harmonizuje z pomalowanym na biało szczytem. Jest to rozwiązanie możliwe do zasto­sowania w nowoczesnym domku, w którym będzie projektowany gzyms. Wysunięcie przed lico muru połaci dachowych od stro­ny ściany szczytowej nie upiększa domku i jednocześ­nie komplikuje projekt. Jeżeli wystają one zdecydowa­nie za ścianę szczytową, to nie obejdzie się bez zasto­sowania spinających belek, płatwi pośrednich czy też górnych. Jest to tradycyjny sposób stosowany w ar­chitekturze alpejskiej. W naszych warunkach nie jest on godny polecenia. Wszystkie przedstawione wyżej zasady odnoszą się również do rozmieszczenia okapu i szczytu przy dachu jedno- i dwuspadowym. Górna strona połaci dachowej może być zakończona attyką. Ważne jest również po­łączenie wykończenia zewnętrznej płaszczyzny ściany szczytowej z wykończeniem pokrycia dachu (przy bu­dynku z podcieniem), jak przy okapie, z podwieszoną drewnianą osłoną (sufitem) na wysokości krokwi. W przypadku zastosowania dachów stromych z rynna­mi pod okapem istotne jest usytuowanie na dachu ła­pacza śniegu (w formie drabinki). W przeciwnym razie rynna zdeformuje się po kilku zimach. Przy takim roz­wiązaniu trzeba pamiętać, aby nie rzucało się ono w oczy i nie raziło zbyteczną ornamentyką.