Reklama
A A A

Okładzina kamienna

Ze względu na duży wkład pracy niezbędny do wykoń­czenia ścian okładziną kamienną jest ona wykorzysty­wana dość rzadko,, głównie na cokołach. Bardzo efek­townie wygląda okładzina kamienna przynajmniej na jednej elewacji, szczególnie frontowej. Kamienne okła­dziny ścienne mogą być dwojakie: konstrukcyjne (gdy mur jest obłożony kamieniem ciosowym stanowiącym integralną część muru) lub dekoracyjne (gdy płyty kamienne umocowane są na murze ceglanym). Okła­dzinę można wykonać z kamieni rzecznych (okrągla­ków) o średnicy 5-30 cm lub też z płyt kamiennych (o grubości 3-15 cm) odpornych na wpływy atmosfe­ryczne. Osadzenie płyt odbywa się w ten sposób, że po ich odpowiednim dopasowaniu, założeniu klamer między płytami i kotew murowych, spoiny zapełnia się gęstą zaprawą, a przestrzeń między płytami i murem zalewa się zaprawą cementową. Okładzina kamienna z ciętych, dużych płyt o grubości powyżej 2 cm nie powinna być w ogóle brana pod uwagę jako zasadni­cze wykończenie elewacji domku jednorodzinnego, ze względu na jej ogromny koszt. Kamienna okładzina może mieć natomiast zastosowanie na mniejszych płaszczyznach np. jako wykończenie wejścia, tarasu czy loggii. Nie powinna jednak być stosowana jako obramowanie otworów.