Reklama
A A A

Okładzina z płyt azbestowo-cemen­towych

Północne elewacje domków jednorodzinnych (od stro­ny nawietrznej) zabezpiecza się najczęściej okładziną z płyt azbestowo-cementowych, a brzegi tej okładziny wykańcza się blachą. Trzeba tu podkreślić, że sposób wykończenia ściany okładziną azbestowo-cementową, w porównaniu z drewnianą, zależy w dużej mierze od właściwości tego materiału. Dlatego wszędzie, gdzie stosuje się eternit, należy zachować poziomic i pionowe spoinowanie, ponieważ ten sposób nie obni­ża wartości funkcjonalnych okładziny. Duże, faliste płyty azbestowo-cementowe mogą pełnić funkcję de­koracyjną, np. przy podkreśleniu zewnętrznego para­petu okiennego. Gładkie płyty azbestowo-cementowe wykorzystywane są jako materiał wykończeniowy ścian segmentowych wielowarstwowych w konstrukcji szkieletowej oraz przy zabezpieczaniu ścian z siporeksu od strony nawietrznej. Mocowane są do szkieletowej konstrukcji drewnianej z zachowaniem odpowiedniej pustki po­wietrznej w celu właściwej wentylacji. Powierzchnie ściany wykończonej tego rodzaju okładziną zabezpie­cza się przed szkodliwym zawilgoceniem różnego ro­dzaju środkami ochronnymi - głównie pochodzenia bitumicznego.