A A A

Otoczenie domu

Wygodne zamieszkiwanie to nie tylko posiadanie własnego mieszkania. Najbliższe okolice i otoczenie domku jednorodzinnego czy mieszkania mają w dużym stopniu wpływ na jakość i standard życia mieszkań­ców. Okolice domu muszą być odpowiednio zagospo­darowane i utrzymane, niezależnie od tego, czy jest to teren prywatny, użyteczności publicznej, położony na wsi czy w mieście. Zagospodarowywać tereny przy­ległe trzeba w taki sposób, aby nie tworzyć chaosu. Na ten temat wypowiedział się radziecki architekt A. B. Brasów: „Koncepcji mieszkania nie można zawęzić tylko do tej części budynku, która służy bezpośrednio do mieszkania. Wszystkie społeczne i kulturalne uwarunkowania niezbędne dla życia człowieka należy rozumieć jako niepodzielną całość. Bez tego nie zbu­dujemy mieszkań na miarę socjalizmu, będących podstawą dalszego rozwoju społeczeństwa".