A A A

Państwowe ośrodki maszynowe

Państwowy ośrodek maszynowy stanowi największą jednostkę zaple­cza technicznego mechanizacji rolnictwa na terenie powiatu. Do zakresu działalności państwowych ośrodków maszynowych należą: naprawy sprzętu rolniczego w obsługiwanym rejonie, naprawy specjalistyczne jednego rodzaju maszyn w kooperacji z innymi ośrodkami maszynowymi, umożliwiające prowadzenie napraw systemem taśmowym, produkcja, montaż i naprawa urządzeń mechanicznych dla budynków inwentarskich, magazynów i transportu podwórzowego, sprzedaż części zamiennych i smarów, usługi techniczne dla wsi oraz szkolenie traktorzystów i me­chaników (Rys. 2.31., 2.32.). Plan zagospodarowania przestrzennego działki POM obejmuje nastę­pujące obiekty i urządzenia: część administracyjna: — budynek administracyjny lub administracyjno-socjalny, część warsztatowa: portiernia, usytuowana przy bramie wjazdowej na teren ośrodka, warsztat naprawczy z kotłownią, szopa na maszyny oczekujące na naprawę, garaż dla ciągników oczekujących na naprawę, plac roboczo-manipulacyjny przy warsztacie, rampa wyładowcza i myjnia płytowa, skład opału, żużla, złomu i wapna — przy kotłowni, magazyn paliw i smarów z podziemnymi zbiornikami paliwa, magazyn części zamiennych, rozlewnia wody amoniakalnej ze zbiornikami, zbiornik przeciwpożarowy, część mieszkaniowa: internat dla traktorzystów, budynek mieszkalny dla załogi awaryjnej, budynek gospodarczy, zieleń ozdobna i ochronna, teren sportowy przy internacie, ogródki przy budynku mieszkalnym. Budynek administracyjny powinien być sytuowany przy bramie wjazdowej do części warsztatowej z wejściem i parkingiem od strony ulicy. Ciągniki i maszyny rolnicze przybywające do naprawy przechodzą poprzez myjnię i ewentualnie rampę do szop i garaży lub na plac posto­jowy. Naprawy dokonywane są w warsztacie naprawczym lub na placu roboczomanipulacyjnym. Obiekty usługowe powinny być sytuowane blisko wjazdu na teren ośrodka (baza paliw, zbiorniki wody amoniakal­nej, magazyn części zamiennych). Internat i budynek mieszkalny powinny być maksymalnie odizolowane zielenią od części warsztatowej. Powierzch­nia działki ok. 2,0 -f- 2,5 ha.