A A A

PLACYKI GIER I ZABAW DLA DZIECI I DOROSŁYCH

W celu zorganizowania zabawy dzieci wokół domku jednorodzinnego musi być wyodrębnione właściwe miejsce. Umieszcza się je okresowo, stosownie do potrzeb i pory roku, najczęściej na terenie zieleni przydomowej. Urządza się piaskownicę, brodzik, huśtawkę, domek drewniany, drabinki itp. Należy zwrócić uwagę, aby nie znajdowały się na zbyt nasło­necznionym terenie i były osłonięte przed wiatrem. W zieleni przydomowej można urządzić również plac gier dla dorosłych, zainstalować stół do tenisa stoło­wego, grać w kometkę (siatkę rozpina się między drze­wami lub między drzewem a ścianą domu), wybudo­wać basen, strzelnicę (wiatrówka) z odpowiednim zabezpieczeniem drewnianą ścianą, plac do strzelania z łuku (również odpowiednio zabezpieczony), pole do mini-golfa, małą kręgielnię itp. Wprowadzenie tych propozycji do realizacji zależy od zainteresowań użyt­kowników, rozmiarów ogródka, jego kształtu, ewen­tualnej pochyłości i innych czynników.