Reklama
cegła ręcznie formowana
A A A

Płyty gipsowe dekoracyjne

Płyty gipsowe dekoracyjne są to wyroby budowlane wykonane z gipsu budowlanego zbrojonego włóknem lub welonem szklanym. Powierzchnia licowa płyt ma wytłaczaną fakturę o różnych motywach dekoracyjnych. W zależności od charakteru tych motywów płyty noszą różne nazwy (rys. 7-26a-i-f). Wymiary płyt są następujące: długość 600 ±2 mm, szerokość 600 ±2 mm, grubość 30±2 mm. Masa płyty w stanie powietrznosuchym wynosi od 5 do 7 kg. Maksymalna wilgot­ność zgodnie z wymaganiami Świadectwa ITB nr 115/ME/72<17), nie powinna przekra­czać 4%. Ognioodporność płyt odpowiada wymaganiom jak dla klasy odporności og­niowej A (3h). Nośność płyty podpartej wzdłuż dwóch przeciwległych równoległych krawędzi, obciążonej w środku siłą skupioną przekazywaną na płytę przez sztywną podkładkę drewnianą lub metalową, nie może być mniejsza niż 136 N (15 kG). Płyty gipsowe dekoracyjne o barwie gipsu naturalnego mogą być barwione dowolnie przez malowanie lub lakierowanie. Płyty stosuje się do wykonywania dekoracyjnych wykładzin wewnętrznych ścian i sufitów w budynkach użyteczności publicznej, jak hotele, teatry, kina, dworce, domy kultury itp. Płyty dekoracyjne mogą być również stosowane w budynkach mieszkalnych w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza nie przekracza 65%.