Reklama
https://www.inconmake.pl/architekt-wnetrz-warszawa-male-mieszkanie/
A A A

Płyty gipsowe dźwiękochłonne

Płyty gipsowe dźwiękochłonne są produkowane w ten sam sposób co płyty dekoracyjne. Wymiary ich, poza grubością 38 + 2 mm, są takie same jak płyt dekoracyjnych. Licowa strona płyt jest perforowana, a wewnątrz uformowanego kasetonu jest umieszczona dźwiękochłonna płyta z wełny mineralnej przykryta folią aluminiową (rys. 7-27). Krawędzie płyt są fazowane, a szerokość fazy Wynosi 5 mm. Powierzchnia perforo­wana stanowi ok. 21% całkowitej powie­rzchni płyty. Masa płyty w stanie powietrznosuchym bez wkładki przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej wynosi 4—5 kg, a nośność płyty badana w ten sam sposób jak płyty dekoracyjnej — 118 + 137 N (12414 kG). Płyty gipsowe dźwiękochłonne stosuje się do wykonywania wykładzin stropowych lub ścian w pomieszczeniach, w których jest wymagana poprawa warunków akustycznych, np. w studiach radiowych i telewizyjnych, w halach maszyn do pisania itp. Płyt gipsowych dźwiękochłonnych nie zaleca się stosować w pomieszczeniach o wilgotności powietrza większej niż 70%.