Reklama
A A A

Płyty gipsowe warstwowe typu „Plaster pszczeli"

Płyty gipsowe warstwowe z wkład­ką tekturową typu „Plaster pszczeli" są elementami przeznaczonymi do budowy lekkich ścianek działowych. Otrzymuje się je przez sklejenie wkładki tekturowej komórkowej typu „Plaster pszczeli" z okładzinami z płyt gipsowych tynkowych o grubości 9,5 mm lub 12,5 mm. Wymiary produkowanych płyt, zgodnie ze Świadectwem ITB nr 146/ME/74(18>, wynoszą: szerokość 1200 do 1250 mm z dopuszczalną odchyłką +3 mm, wysokość 2550 do 2600 ±4 mm i grubość 50 ± 1,5 mm. Masa elementu o wymiarach jak wyżej nie powinna przekraczać 58H-60 kg lub 20 kg jednego metra kwadratowego. Wilgotność (wagowa) płyt wysyłanych z wytwórni nie powinna być większa niż 3%. Wytrzymałość płyty na zginanie powinna być taka, aby przy obciążeniu skupionym w środku rozpiętości płyty przeniosła ona siłę równą co najmniej 981 N (100 kG) bez żad­nych uszkodzeń. Strzałka ugięcia przy takim obciążeniu w czasie do 5 minut nie powinna przekraczać 1/250 rozpiętości płyty. Płyty gipsowe warstwowe typu „Plaster pszczeli" stosuje się do wykonywania ścian działowych i wszelkiego rodzaju przegród w budownictwie mieszkaniowym, w których wilgotność względna powietrza nie prze­kracza 60%.