Reklama
A A A

Płyty i kształtki nieprasowane

Do wyrobów azbestowo-cementowych nieprasowanych zaliczają się płyty faliste i gąsiory nieprasowane odpowiadające wymaganiom PN-71/B-14041 i stosowane jako materiał dekarski lub okładzinowy. Poza tym płyty faliste są stosowane również do wykonywania ścian budynków nie ocieplonych. Szerokość arkuszy płyt falistych b wynosi: 920, 1000, 1097 i 1120 mm, długość — 1000,1250, 1600,1875,2000 i 2500 mm. Wymiary gąsiorów są podane na rys. 7-8 do 7-10. Mogą być również produkowane płyty i gąsiory o innych wymiarach po uprzednim uzgodnieniu między producentem i odbiorcą. Gęstość pozorna płyt i gąsiorów powinna wynosić co najmniej 1,5 Mg/m3 (1,5 g/cm3). Nasiąkliwość płyt nie powinna być większa niż 27%, a przesiąkliwość badana przy wysokości wody w rurce 250 mm nie może wykazywać tworzenia się kropli na spod­niej powierzchni płyty lub gąsiora. Co najwyżej może wystąpić wilgotna plama. Wytrzymałość na zginanie płyt azbestowo-cementowych badana w poprzek fali powinna wynosić nie mniej niż 15,7 MPa (160 kG/cm2). Gąsiorów nie bada się na wytrzymałość na zginanie. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i wady oraz sposób badania płyt podano w PN-71/ /B-14041.