A A A

PRZEDPOKÓJ

Znajduje się bezpośrednio przy wejściu do mieszka­nia. Jeżeli jest mały (minimalna szerokość przedpoko­ju, tak jak przedsionka, wynosi 110 cm), pełni tylko funkcje komunikacyjne (do 10 m2). Musi być jednak dostatecznie duży, aby można było z niego wejść bez­pośrednio do każdego pokoju, łazienki, WC itd. Jeżeli przedpokój znajduje się na jednej tylko kondygnacji, bywa oświetlany pośrednio przez przedsionek oraz oszklone drzwi np. kuchni. Ponieważ usytuowany jest w środku mieszkania, więc i wietrzenie jego jest po­średnie. W budynku dwukondygnacyjnym są dwa przedpokoje i można je oświetlić przez klatkę schodo­wą (nie jest to możliwe tylko w szeregowych domkach jednorodzinnych lub w bliźniaczych ze schodami przy wspólnym murze). W przedpokoju w środku budynku, nie mającym własnego oświetlenia, należy do wykoń­czenia ścian używać jasnych farb lub okładzin. Przed­pokój jest zwykle wydłużony, o nieregularnym kształ­cie (ze względu na konieczność łączenia wszystkich pomieszczeń). Drzwi otwiera się z zasady do wnętrza poszczególnych pomieszczeń. Należy jednak prze­strzegać zasady jednolitego systemu otwierania drzwi i zachowania jednakowych odległości od ścian noś­nych i działowych. Zasadniczo nie powinno się w przedpokoju ustawiać ruchomych przedmiotów - z wyjątkiem małego stolika pod telefon. Uzupełnić go można również wbudowany­mi meblami - szafy w ścianie - lub standardowymi sza­fami wstawianymi do specjalnych wnęk. Szafy te mają tylko przednią część typu meblowego (drzwi i kon­strukcja ramowa). Ich pojemność uzależniona jest od typu mieszkania i powierzchni wszystkich pomiesz­czeń. W wykończeniu powierzchni szaf obowiązują te same zasady, co w przypadku przedsionka. Wystarczy jeden punkt oświetleniowy w przedpoko­jach zbliżonych kształtem do kwadratu, dwa - w po­dłużnych (typ korytarza), a w przedpokojach o niere­gularnym kształcie (z różnymi załamaniami) mogą być nawet trzy punkty świetlne z możliwością rozdzielnego zapalania. Grzejnik także nie jest tu konieczny. Jeżeli jednak decydujemy się go umieścić, należy wybrać odpowied­nie miejsce, najlepiej niedaleko drzwi do przedsionka, w którym dochodzi do największego przechłodzenia powietrza. Kontakt (kontakty) do zapalania światła po­winien znajdować się już w przedsionku, a w więk­szym przedpokoju - po obu jego końcach.