A A A

Przychodnie dla zwierząt i lecznice weterynaryjne

Przychodnie dla zwierząt projektuje się w zależności od wielkości rejonu obsługi i ilości zwierząt w tym rejonie. Najczęściej stosowane są dwa typy przychodni: — dla rejonu o obsadzie 5000 -f- 7000 sztuk inwentarza, — dla rejonu większego, o bardziej rozwiniętej hodowli od 7000 - 15 000 sztuk . Przychodnie dla zwierząt składają się z następujących elementów funkcjonalnych: — działu ambulatoryjnego, umożliwiającego krótkotrwałe leczenie stacjonarne zwierząt, sali zabiegowej, przedsionka i poczekalni, pokoju lekarza i apteki oraz pomieszczeń sanitarnych, — działu gospodarczego (pokoje biurowe) i gospodarczego, — części mieszkaniowej, składającej się z kilku mieszkań dla perso­nelu przychodni. Elementy te mogą być grupowane w kilku budynkach lub stanowić jeden kompleks zabudowy. Powierzchnia działki przychodni wynosi około 0,45 ha. Lecznice weterynaryjne lokalizowane są w zasadzie w miastach po­wiatowych i są dużymi zakładami przystosowanymi do przyjmowania chorych zwierząt do leczenia ambulatoryjnego, operacyjnego i klinicz­nego.