Reklama
dekorplanet.pl
https://wiatykroll.pl/wiaty-smietnikowe/
A A A

Pustaki gipsowe ścienne typu BSP

Pustaki ścienne typu BSP są produkowane z czystego zaczynu gipsowego. Rozróżnia się dwa rodzaje pustaków: pustak zasadniczy (środkowy) S (rys. 7-3la) i pustak narożnikowy N (rys. 7-3lb). Masa pustaków w stanie powietrznosuchym wynosi: pustak środkowy S — 27 do 28 kg, pustak narożnikowy N — 30 do 31 kg. Wytrzymałość pustaków na ściskanie w stanie pełnego zawilgocenia w odniesieniu do całej powierzchni brutto powinna wynosić co najmniej 0,6 MPa (6 kG/cm2). Pozostałe wymagania techniczne oraz dopuszczalne odchyłki wymiarowe i uszko­dzenia pustaków PSB podano w BN-73/6743-04. Pustaki PSB stosuje się do wykonywania ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz do ścian osłonowych i wypełniających w budownictwie ogólnym i przemysłowym w budynkach o wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 70%. Wysokość budynków o ścianach nośnych z pustaków BSP nie powinna przekraczać jednej kondygnacji.