A A A

Różne wyroby stalowe

Inne wyroby, jak półfabrykaty oraz gotowe elementy stosowane w budownictwie.Omó­wiono w nich m.in. liny, śruby, nity. elektrody, podkładki okrągłe, klinowe i sprężyste, nakrętki napinające, zaciski do lin itp. Wielkości statyczne produkowanych asortymentów można znaleźć w katalogu Huty Pokój oraz w powo­łanej normie. Przed zastosowaniem profilu sprawdzić stateczność środnika wg wytycznych opracowanych przez COM lub wg PN-76/B-03200 i ewentualnie zaprojektować wzmocnienie żebrami.