A A A

Rygle i podciągi

Rygle podciągów stropodachowych D-l-f-D-7 . Rygle te są elementami podciągów stropodachowych w budynkach przemysłowych, jak hale, przy­budówki, budynki wielokondygnacyjne, i są dostosowane do układania na nich płyt da- chowych PŻ-6, PŻFF-1 i PŻFF-2. Rygle stosuje się na podciągi jednoprzęsłowe i wieloprzęsłowe, w tym również na podciągi stropodachowe ustroju ramowego konstrukcji i budynków przemysłowych. Rygle stropowe systemu BWP-71 i R-2-fR-5. Są one elemen­tami podciągów stropowych w wielokondygnacyjnych budynkach przemysłowych. Ustawia się je na wspornikach slupów żelbetowych; oparcie wynosi 20 cm. Zbrojenie rygli występuje w kilku odmianach i zależy od obciążenia zmiennego. Odgięte pręty wraz ze strzemionami przenoszą naprężenia główne oraz łączą rygle z nadbetonem w jed­nolite podciągi. Rygle stropowe żelbetowe RS-7,5 i RS-9,0. Są to elementy stropowe wielokondygnacyjnych przybudówek budynków handlowych dostosowane do układania na nich prefabrykowanych płyt otworowych „Żerań" przy rozstawie rygli co 6,0 m. W przypadku nieobciążenia Podciąg dachowy dla budynków szkolnych o rozpiętości 780 cm. Jest on stosowany do przekrycia zaplecza sal gimnastycznych realizowanych przy budynkach szkolnych. Rozpiętość podciągu dachowego w osiach modularnych wynosi 780 cm. Może on być stosowany również w innych obiektach jako konstrukcja stropodachu.