Reklama
http://www.aquapomp.pl/
A A A

SCHODY ZEWNĘTRZNE

Domek powinien być usytuowany o 1-3 schodki powy­żej otaczającego terenu, licząc od poziomu podłogi parteru. W budownictwie jednorodzinnym przeważa niewłaściwy sposób podnoszenia poziomu parteru aż do 1-1,5 m. Niezależnie jednak od usytuowania domku powyżej terenu należy starać się zaprojektować schody funkcjonalne i ładne. Prawdą jest, że nie po­winno się stosować więcej niż 3-5 stopni. Dobrze jest zaprojektować schody tak, aby wejście do domu znaj­dowało się na wysokości podestu schodów we­wnętrznych i aby jeden bieg (połowa schodów) prowa­dził do góry na parter, a drugi do piwnicy. Schody zewnętrzne powinny być projektowane równolegle do elewacji frontowej, jeżeli główne wejście jest z boku. Jeżeli zaś wejście do domu znajduje się bezpośrednio od ulicy, to schodki umieszczamy, prostopadle do drzwi. Możliwości i wariantów jest bardzo dużo, a ich wybór zależy od konkretnej sytuacji. Schody powinny mieć szerokość 90-120 cm i w takiej też odległości powinny kończyć się przed drzwiami domu (ostatni górny stopień). Taka odległość jest konieczna, bo umożliwia otwieranie drzwi z jednoczes­nym staniem obok nich, a nie na schodach. Schodki powyżej 5 stopni powinny mieć poręcz o wysokości 90 cm. Stopnie schodów powinny być dostosowane do miary stopy i kroku ludzkiego. Na podstawie badań i doświadczeń przyjęto za podstawę krok równy 60-65 cm, z czego wynika, że szerokość stopnia i dwie jego wysokości powinny równać się 60-65 cm. Można jednak zaprojektować szersze stopnie. Schody powinny mieć odpowiednią wysokość profilu, tzw. zwis. Istotne jest, aby nie stosować w wykończe­niu schodów wielu przestarzałych detali, które mogą wpłynąć na ich nieciekawy wygląd. Przy wykonywaniu schodów zewnętrznych należy zawsze mieć na uwa­dze, że schody te narażone są szczególnie na niszczą­ce działania atmosferyczne. Dlatego też należy prze­strzegać zasady, aby wykonywać je z materiałów ści­słych, mało ścieralnych, nienasiąkliwych, odpornych na zamarzanie (np. schody kamienne, betonowe czy żelbetowe, z górną powierzchnią z materiału specjal­nie odpornego na ścieranie).